هوش مصنوعی‌

استفاده از هوش مصنوعی‌ مزایاي فراوانی‌ را در حوزه سلامت‌ به‌ همراه دارد از جمله‌ این‌ که‌ نه‌ فرسوده می‌شود و نه‌ این‌ که‌ از انجام امور تکراري خسته‌ شود.

 

  

هوش مصنوعی چیست


این‌ فناوري در تصمیمات دقیق‌تر عمل‌ می‌کند؛ زیرا از یک‌ سو با دسترسی‌ به‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ متعدد و آنالیز همزمان و سریع‌ آنها و از سوي دیگر به‌ دلیل‌ نداشتن‌ عواطف‌ و هیجانات قادرند در کوتاهترین‌ زمان ممکن‌، بهترین‌ و درست‌ترین‌ تصمیمات را بگیرند و از این‌ رو کمتر دچار اشتباه می‌شوند. از دیگر مزایاي این‌ فناوري هوشمندسازي مراقبت‌ از افراد بیمار و سالخورده است‌ (استفاده از آنها در دستیاران دیجیتال هوشمند) که‌ با ارزیابی‌ مداوم سلامت‌ آنها و پیگیري نحوه مصرف داروها می‌تواند در مراقبت‌ از آنها کمک‌ شایانی‌ کند.

همچنین‌ این‌ فناوري می‌تواند با ارائه‌ نتایج‌ جستجوي هوشمند به‌ پزشکان با بینش‌هاي مبتنی‌ بر شواهد در مورد درمان ها و روش ها در حالی‌ که‌ بیمار هنوز در مرکز درمانی‌ با پزشک‌ است‌، به‌ کاهش‌ زمان تحقیق‌ کمک‌ کند. کاهش‌ هزینه‌هاي مراقبت‌ از دیگر مزایاي هوش مصنوعی‌ است‌ که‌ می‌تواند با کاهش‌ خطاهاي دارویی‌، فراهم‌ کردن کمک‌هاي بهداشتی‌ مجازي و حمایت‌ از جریان کار اداري و بالینی‌ این‌ امر را محقق‌ سازد.

افزایش‌ تعامل‌ پزشک‌ و بیمار از دیگر این‌ مزایا است‌ که‌ با ارائه‌ پشتیبانی‌ شبانه‌روزي از طریق‌ چت‌ باتهایی‌ که‌ می‌توانند به‌ سؤالات اساسی‌ پاسخ‌ دهند در مواقعی‌ که‌ پزشک‌ در دسترس نیست‌ می‌توانند این‌ تعاملات را افزایش‌ دهند .

 هوش مصنوعی‌ علاوه بر مزایا، معایبی‌ نیز به‌ همراه دارد از جمله‌ هزینه‌هاي بالاي آن به‌ دلیل‌ استفاده از ماشین‌هاي پیچیده است‌ که‌ علاوه بر هزینه‌هاي خرید و نصب‌، تعمیر و نگهداري ماشین‌هاي هوشمند، برنامه‌هاي نرمافزاري آنها نیز با توجه‌ به‌ تغییرات محیطی‌ و نیازهاي جدید، بایدمرتباً به‌ روزرسانی‌ شود که‌ این‌ موضوع نیازمند هزینه‌ است‌.

 از محدودیت‌هاي دیگر هوش مصنوعی‌ این‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌ فقدان احساسات، عواطف‌، ارزشهاي انسانی‌ و تعلق‌ خاطر نسبت‌ به‌ انسان ها نمی‌تواند جایگزین‌ انسان شود. از سویی‌ اگر ماشین‌ها در موقعیتی‌ قرار بگیرند که‌ براي آنها ناآشنا باشد، عملکردي نامتناسب‌ از خود بروز می‌دهند و یا حتی‌ ممکن‌ است‌ از کار بیافتند.

از دیگر معایب‌ هوش مصنوعی‌ این‌ است‌ که‌ بر خلاف انسان، با تجربه‌ کردن پیشرفت‌ نمی‌کند و نیازمند این‌ است‌ که‌ با برنامه‌هاي جدید به‌ روز شود وگرنه‌ همان کارهاي تکراري و همیشگی‌ را انجام خواهد داد. نداشتن‌ خلاقیت‌ از دیگر محدودیت‌هاي هوش مصنوعی‌ است‌؛ زیرا تنها قادر است‌ کارهایی‌ را انجام دهد که‌ آموخته‌ است‌ و تنها فرمانهاي ارائه‌ شده را اجرا می‌کند و قادر به‌ تولید ایده و یا راه حل‌ نیست‌.

بیکاري بزرگترین‌ مشکلی‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ استفاده از هوش مصنوعی‌ به‌ همراه داشته‌ باشد. استفاده از این‌ فناوري می‌تواند نیازهاي انسانی‌ در حوزه سلامت‌ را به‌ شدت کاهش‌ دهد که‌ ممکن‌ است‌ در آینده شاهد بیکاريهاي گسترده جامعه‌ پزشکی‌ در تمامی‌ کشورها هوش مصنوعی‌ وعده می‌دهد که‌ علم‌ پزشکی‌ را به‌ صورت بنیادي تغییر دهد، اما بسیاري از کاربردهاي عملی‌ آن هنوز در مراحل‌ اولیه‌ خود هستند و نیاز به‌ بررسی‌، توسعه‌ بهتر و بیشتر دارند.

 متخصصان پزشکی‌ نیز براي ارائه‌ بهتر مراقبت‌هاي بهداشتی‌ به‌ جامعه‌ باید خود را با این‌ پیشرفت‌ها همگام کنند و با آنها سازگار شوند.

در وبلاگ های دیگر، ما در قاطی پاتی به بررسی هوش های مصنوعی متفاوت و جالب میپردازیم.

 

 


null